16 Want ik schaam (2) mij niet voor het Evangelie van Christus (1), want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek (5). 17 Want de gerechtigheid van God (3) wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof (4), zoals geschreven is:  Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven(5).

uitleg nav de verklaring van Mathew Henry en/of mijn eigen inbreng:

  1. Het evangelie van Christus. Dat ging over de kruisiging van Jezus. In de ogen van de Romeinen was degene die gekruisigd werd heel weinig waard. Christenen werden veracht en tegengesproken. Ze stonden niet goed bekend. Ondanks deze denkbeelden en omstandigheden schaamde Paulus zich niet (zoals staat in Efeze 6 over de wapenrusting: voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie)
  2. Paulus schaamt zich er niet voor, wan het werkt zaligheid voor wie geloofd! Hoe kan je je schamen voor degene die je heeft bevrijd? Hoe kan je je schamen voor degene die je gelukkig maakt, gered heeft?
  3. Gerechtigheid van God, geen werken of iets wat wij zelf goed moeten doen, maar alleen van God!
  4. ‘Uit geloof tot geloof’. Een voortdurend proces. Leven van genade, tot heerlijkheid. Van een vergevend leven tot een gehoorzamend leven.
  5. Joden en heidenen moeten ‘gerechtvaardigd’ worden door het geloof. Ze staan gelijk. Beide hebben ze Jezus als Messias nodig!

Vragen om over na te denken:

  • Ook nu staan christenen niet heel goed bekend. Vaak worden ze gezien als mensen waarbij weinig mag. Mensen die vooral ‘tegen’ dingen zijn, tegen abortus, tegen euthanasie etc. Of ze worden gezien als naïef omdat ze nog geloven. Hoe kan je in iets geloven wat je niet ziet? Hoe ga je hier mee om? Schamen we ons voor Jezus? Durven we voor Hem uit te komen bij bepaalde keuzes, in gesprekken, bij wat we wel of niet doen?
  • Hoe kan je je schamen voor Iemand die Zijn leven voor je gaf? Die je heeft gered? Zou je je dan voor Hem schamen?
  • Leven we vanuit genade, of proberen we zelf nog zoveel ‘goed’ te doen? Zoveel mogelijk een ‘goed’ mens voor God worden? Of beseffen we dat het een leven vanuit de vergeving van onze zonden mag zijn omdat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, en er al betaald is voor onze zonden? Wat proberen we zelf nog te doen om toch een beter mens te worden voor God?
  • Leven we een gehoorzamend leven uit liefde voor God?

Gebed:

Vader in de hemel, dank U voor Uw woord. Dat Uw verlossingsplan niet alleen voor Joden is, maar ook voor ons als heidenen. Dank U dat we niks hoeven mee te nemen, niks hoeven te ‘doen’, maar dat we in geloof tot U mogen komen en U ons wilt redden. Geef Heere dat we ons nooit voor U zullen schamen, hoe de omstandigheden ook zijn. Mogen we uit het geloof U groot maken, U dienen en gehoorzamen! In Jezus naam bid ik dit, Amen.

Aanbevolen artikelen