18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel (3) over alle goddeloosheid en ongerechtigheid (1) van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, (2) 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. (4) 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. (5) 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt (6) of gedankt (7), maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, (8) 23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. (9) Amen.

uitleg nav de verklaring van Mathew Henry en/of mijn eigen inbreng:

 1. De zonden van de mensen worden samengevat in a.goddeloosheid (1e tafel van de wet) en b.ongerechtigheid (2e tafel van de wet)
 2. Oorzaak van de zonden/ zondigheid: Ze houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder, oftewel; ze kennen God, weten wat goed en kwaad is, maar ze leven er niet naar en blijven (bewust) in de zonden.
 3. De toorn van God is vanuit de hemel; verschrikkelijk en niet te ontkomen.
 4. Wat van God gekend kan worden. Wij kunnen als mens met ons eindige verstand Gods oneindigheid niet begrijpen. Maar God heeft het ons laten zien (geopenbaard) wat we wel kunnen begrijpen.
 5. Uit de Schepping kan je God kennen! De Werker wordt uit Zijn werken gekend. Uit wat God gemaakt heeft kan je Hem kennen! Harmonie, orde, verscheidenheid, rangschikking, schoonheid, overeenstemming, verschillende natuur, kleuren en kunstigheid. Hij heeft een bestemming voor bepaalde doelen gegeven en de samenwerking van alles voor het welzijn en de schoonheid van het geheel. Wat een diversiteit aan kleuren, dieren, mensen, hoe alles samenwerkt etc. Wat een groot, almachtige Schepper God!
 6. Niet als God verheerlijkt. Als je God niet verheerlijkt als enige God, Schepper, dan onteer je Hem.
 7. Ze waren niet dankbaar voor alles wat ze van God kregen. In het bijzonder niet dankbaar voor de kennis die ze over God hadden. Als je de middelen van kennis en genade niet aanneemt (de Bijbel, de vergeving van zonden) dan wordt je terecht ondankbaar genoemd.
 8. Wijsheid is de oorzaak van veel dwaasheid. Je wordt er trots van. Veel wijzen of geleerden bespotten Gods Woord.
 9. Het was een grootste eer dat God de mens aandeed om de mens te schapen naar Zijn beeld. Het is de daarom ook de grootste oneer die de mens God aangedaan heeft om God te vormen naar een beeld van een mens. Je veranderd hiermee de waarheid van God in een leugen. Afgoden zijn leugens.

Vragen om over na te denken:

 • Wij weten vanuit de Bijbel wat goed en kwaad is. Leven we ernaar?
 • Welke zonden houden we (bewust) nog vast?
 • Geniet je weleens op die manier van de natuur, Gods schepping, dat je Hem daardoor kan leren kennen? Wat zegt Gods schepping ons over God? Wat doet dat met ons?
 • Zijn we dankbaar en blij voor Gods Woord en Gods werk in ons leven? Of onteren we ten diepste God en zijn we ondankbaar voor Zijn werk?
 • ‘Wijsheid is de oorzaak van veel dwaasheid’. Herken je dat in je eigen leven? Je weet dat je ergens verstandig aan doet, maar je doet het toch niet omdat je geen zin hebt, je het te moeilijk vindt of wat dan ook? Ben je te trots/ hoogmoedig?
 • Wat voor afgoden dienen wij? Welke waarheid van God hebben we in een leugen veranderd?

Gebed:

Heere God, Vader in de hemel. Dank U dat ik iets mocht zien van wie U bent. Volmaakt, ordelijk, alles wat met elkaar samenhangt. Zoveel verschillende soorten, functies, doelen, kleuren, mensen.. Dank U God voor Uw schepping en voor wie U bent. Tegelijk bid ik U of U mij bewaren wilt voor de zonden. U weet hoe snel ik trots en hoogmoedig ben. Hoe snel ik naar omstandigheden en afgoden kijk. Vergeef me Heere! Wilt U in mijn zwakheid Uw kracht geven? Amen.

Aanbevolen artikelen