“Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.”

Jakobus 5:16

Een aantal jaar geleden hadden we het er samen over hoe we ‘voorbede’ vorm konden geven in ons gezin. Bidden voor anderen vinden we belangrijk, maar tegelijk merkten we in de praktijk dat je sneller meer denkt aan degene die bijv. ziek is, of waar iets mee is, dan degene waar je minder snel wat van hoort, terwijl het ook belangrijk is voor hen te bidden.

We hadden toen bedacht dat we een gebedslijst maakten die we in de Bijbel deden. Elke avond konden we dan voor diegene of datgene bidden. We maakten een lijst van 1 t/m 30 en zetten daarachter de namen van onze familie en vrienden, maar ook voor dingen als evangelisatie, zending, daklozen etc.

Maar vorig jaar hoorde ik van iemand die een gebedsdoos had. Daarin had ze briefjes met namen en steeds pakten ze er een uit. Dat vond ik een heel goed idee! En al denkend kwam er mijn eigen variant uit. En omdat het (voor ons in ieder geval) goed werkt, hoop ik dat het ook een tip voor jullie is!

Ik had nog een doosje liggen van ‘openhartig-kaarten‘. Deze kaarten heb ik eruit gehaald, en Leah mocht het doosje versieren.

Daarna hebben we een lijst gemaakt van alle familieleden/vrienden en andere dingen waarvoor we wilden bidden. Hier hebben we kaartjes van gemaakt met daarop de naam, maar ook een foto van diegene. We wilden dat graag voor Leah, zodat het ook visueel wordt maar ook zodat je echt gaat nadenken over die of datgene.

En in de praktijk werkt het ook zo: we leggen per keer 2 kaartjes op tafel en bedenken waarvoor we kunnen danken en/of bidden.

Waar we geen foto van konden vinden hebben we plaatjes van internet gebruikt. Bijv. voor daklozen een plaatje van een dakloze, voor de kerkenraad mannetjes in een zwart pak ;-), voor ouderen uit de gemeente een plaatje van een opa en oma, voor stichtingen het logo van de stichting, etc.

Uiteraard zijn er ook ‘spontane’ gebedspunten. Situaties die spelen, omstandigheden, zieken of wat dan ook. Die gebedspunten benoemen we en daar bidden we dan ook voor.

Hopelijk is het voor jullie ook tot zegen!

“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij”

Spreuken 5:29

Aanbevolen artikelen