Bijbels opvoeden -1- ‘Een duidelijke doelstelling’

Deze serie blogs schrijf ik nav een serie die ik heb gekeken via Family7 van Chip Ingram. Ik heb er ontzettend veel van geleerd, en wil het daarom graag met jullie delen. Het is een soort samenvatting van de lezingen en hier en daar zal ik hem citeren.

Allereerst schetst hij in wat voor wereld ons kind leeft:

 • Onzekere wereld
 • Een wereld waarin veel veranderd
 • Een wereld vol geweld
 • Een wereld vol angst
 • Een wereld vol onduidelijkheid (wat is goed/kwaad? Wat is een ‘normaal’ gezin?)

Oftewel: een gebroken wereld.

Hoe voeden we onze kinderen op in zo’n wereld? Is dat überhaupt mogelijk en kan je je kinderen dan ook nog Godvrezend opvoeden? JA! Want God heeft een plan en geeft hoop!

Nav de vraag: “ Hoe kan je een positieve ouder zijn in een negatieve wereld?” geeft Chip dan een aantal principes die hij uitwerkt.

De eerste is: Positief ouderschap begint met positieve duidelijke doelstellingen.

Heb je je weleens afgevraagd als ouder: wat wil ik bereiken met mijn opvoeding? Wat voor principes wil ik mijn kinderen hebben meegegeven als ze het huis uit gaan? Wat voor ouder wil ik zijn, en wat moet ik als ouder doen?

De Bijbel geeft antwoord op deze vraag in Efeze 6:4. “En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op (= een negatieve opdracht), maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. (= een positieve opdracht)”

God wil dat we initiatief nemen in ons gezin en geen dingen doen die onze kinderen frustreren of verbitteren. Corrigeer of vermaan je kinderen niet overmatig.

“Wees er zeker van dat je de oorlog wint maar probeer niet iedere strijd te winnen”.

Chip Ingram

De Bijbel zegt: ‘Voed ze op’. In het Grieks wordt hiermee bedoeld, de totale ontwikkeling van het kind: leren, verzorgen en ontwikkelen, de fysieke ontwikkeling van het kind, maar ook hun onderwijs, verstand en emoties. Dit alles is dus een taak van de ouders!

Een belangrijke, reflecterende vraag: Voeden we op vanuit angst of hebben we een focus en zijn we doelgerichte ouders?

Uit angst betekend: “Ik wil niet dat mijn kinderen dit of dat doen of met die en die persoon omgaan”. We willen onze kinderen beschermen voor alles en iedereen. Daarmee laat je zien dat je je kind niet vertrouwd en niet in hem of haar gelooft. Het gevolg ervan is dat er vaak juist gebeurd waar je bang voor bent.

“Een goede aanval is de beste verdediging”

Wat betekend dan een focus hebben, een doelgerichte ouder zijn?

Dan is het goed om eerst te zien wat een ‘werelds doel, een wereldse focus’ is, en wat het ‘doel is van God, de focus van God’ met onze kinderen.

Werelds doel/ focus:

 • Het denken van onszelf en onze kinderen wordt beïnvloed door onze cultuur.
 • Ons doel is: ‘als onze kinderen maar gelukkig zijn’.
 • Iedere dag heeft iets bijzonders nodig, we moeten steeds weer ‘gevuld’ worden met iets nieuws, iets leuks of wat dan ook om tevreden te zijn, om ons ‘goed’ te voelen. (fastfood theologie)

Gods doel/ focus:

 • Dat onze kinderen heilig (apart gezet zijn)
 • Hij wil dat onze kinderen gered worden of zijn door het bloed van Zijn zoon
 • Hij wil ons gelijkvormig maken naar het beeld van Zijn Zoon (Romeinen 8:29)

Ons uiteindelijke doel als christelijke ouder is dat ons kind gaat worden als Jezus!

 • Vriendelijk als Jezus
 • Naar anderen omzien als Jezus
 • Gedisciplineerd als Jezus
 • Heilig en puur zoals Jezus was.

Als je dit doel voor ogen houdt, dan verandert het hoe je opvoedt. Je prioriteiten, je tijdsbesteding, wat je belangrijk vindt en aandacht geeft.

Aanbevolen artikelen